Abeceda uspjeha – Enes Karić

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“, autora Kemala Balihodžić, iz životne priče  Akademika prof. dr. Enes Karić:

Vi ste dosta mladi bili na istaknutim funkcijam – Ministar u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, dekan fakulteta …  sa ove distance kako Vi ocjenjujete Vaš rad u tim društveno povjerenim poslovima… u čemu je Vaš doprinos itekako značajan.

Karić: Sada, kad se osvrnem unatrag, u mnogo poslova sam bio uključen, npr.  urednik “Zemzema“, potom urednik  “Islamske misli“, a od maja 1994. do marta 1996. bio sam ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Republike (i ujedno Federacije) Bosne i Hercegovine. Dva dekanska mandata na  Fakultetu  islamskih nauka (2003-2007.)  je meni draga dionica u životu. Dakako, prije toga sam bio (negdje od akademske 2000-2001.)  nekoliko godina predsjednik Upravnog odbora na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, itd. Ipak, treba reći da su to bila teška vremena (kao što ni ova sadašnja nisu gotovo  nimalo lakša). Nema govora o tome da se tu radilo o nekoj “vlasti“, k tome, nije to bilo ni vrijeme od neke  “časti“.  U svakom slučaju, o našem radu i djelima trebaju suditi drugi, jer mi smo gotovo uvijek na  “svojoj strani“.

Nema komentara