Abeceda uspjeha – Vladimir Premec

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“, autora Kemala Balihodžić, iz životne priče  Akademika prof. dr. Vladimir Premec:

Ocjene Vašeg uspjeha – pouka za druge, da uđu smjelije i u druge sfere života, da budu uspješni, u isto vrijeme da ostvaruju «svoj san» i svoj lični dobar život. Šta preporučujete mladima, onima koji imaju želje i ambicije da se aktivno bave naukom, naučnim stvaralaštvom, čemu trebaju posvećivati posebnu pažnju.

Premec:Odmah kazujem istinu-zbilju: recept pouke za druge pouzdano ne postoji. Treba u sebi tragati za svojim nedosegnutim ja. Heleni su smatrali mudrošću i zadaćom sentencu: upoznaj samoga sebe. To je bio natpis urezan na trijemu Apolonova svetišta u Delfima. Kad čovjek u sebi otkrije što hoće, sve ostalo je rad. Ni to nije jednostavno. Imao sam sreće da živim od onog posla koji volim kao hobi. Trudio sam se da usvojim potrebna oruđa za njegovo obavljanje. Kako sam zaplivao pučinom historije filozofije, brzo sam shvatio da je meni nemoguće usvojiti sva pomagala za uspješnu i dugotrajnu plovidbu. Rekoh sebi, davno, kad je već za jedan kratki ljudski život nemoguće steći potpuna znanja i uvide za neposredni život razuma i istraživačkog dodira sa građom koja obuhvaća moje akademske obaveze, onda barem treba imati sva vesla koja su neophodna za plovidbu helensko-rimskim morima. Tako sam učio iz jasnih potreba i razgovjetnih nagovještaja. Sjećam se, još i danas, neobičnih priča gospodina Fiketa, kurira na Odsjeku za filozofiju u Zagrebu. «Čovjek se čitav život uči mudrosti, a bedast umre».

Nema komentara