Abeceda uspjeha – Ahmed Begovac

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče Ahmeda Begovac:

Šta za Vas predstavlja uspjeh…

Begovac: Mnogo toga je u ljubavi. Volim čaršiju, ljude. Ranije su ljudi živjeli siromašno, imali su bogatu dušu. Živim skromno, drugačije gledam. Muzej pravim 52 godine. Na život gledam da ljudi trebaju biti obični, vrijedni i ono što stvaraju da prenose na druge, mlade. Muzej je multietnički, ima različitih nacionalnih nošnji. Moj uspjeh su moji prijatelji, korektni, čestiti.“

Nema komentara