Abeceda uspjeha – Martin Raguž

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče Martina Raguž:

Vi ste prepoznatljiv bosanskohercegovački političar, sa sadašnje distance, rasvjetlite početne ambicije u gradnji uspješne političke karijere.

Raguž: Svakako mogu reći da je početna ambicija u mojoj političkoj karijeri bila motivirana raspletom krize u EX Jugoslaviji, padom Berlinskog zida u simboličkom smislu, nestanka jednog do tada činilo se neupitnog i nedodirljivog sustava u kojoj sam kao mlad čovjek sa svojom generacijom pokušavao energiju koju smo tada imali usmjeravati u stvaranje jednog novog demokratskog i pluralnog sustava. Na žalost, stvari su u to vrijeme otišli u radikalnu destrukciju kad je u pitanju raspad EX Jugoslavije, a dalji angažman u tom najtežem periodu bio je uglavnom kroz izvršnu vlast baveći se vrlo složenim i kompleksnim humanitarnim i socijalnim problemima koje je rat i takva destrukcija proizveo.“

Nema komentara