Šesta promocija „Abecede uspjeha i dobrog života & tajne i vrline uspješnih“ u Travniku

U okviru Svjetskog dana šuma i obilježavanja dana općine Travnik, 24.03.2014. godine u Centru za kulturu općine Travnik održana je VI promocija „Abecede uspjeha i dobrog života & tajne i vrline uspješnih“.

„Poštovani i dragi prijatelji, čini me sretnim i radosnim što sam danas ovdje sa vama da svjedočimo obilježavanju Svjetskog dana šuma i Dana općine Travnik. Nadam se da dijelim vaše mišljenje o kvalitetnim stručnim referatima na temu „Uloga šuma i njhov značaj za budućnost BiH društva: Jesmo li sa šumama na Vi“, koje su pripremili prof. dr. Mersudin Avdibegović, sa saradnicima: Senkom Mutabdžija, Brunom Marić, Dženanom Bečirović, promociji „Fotomonografije šuma Bosne i Hercegovine“ čiji je izdavač Udruženje šumarskih inženjera i tehničara F BiH“, dokumentarnom filmu „Tise u Bosni i Hercegovini“ autora prof. dr. Dalibora Baliana i promociji „Abecede uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“, autora Kemala Balihodžića. Svi ovi projekti svjedoče da smo na pravom putu, putu ostvarivanja uspjeha i dobrog života. Svjedoče pozitivnom energijom, odnosom čovjeka prema Zemlji, odnosom čovjeka prema Vodi, odnosom čovjeka prema Šumi, odnosom čovjeka prema Sebi, odnosom čovjeka prema Općem dobru.

Promocija Kemal Balihodzic (7)

Promocija Kemal Balihodzic (4)

„Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ je pozitivan odgovor na naš cjelokupan ambijent u kojem živimo. Rad u ovom projektu me činio sretnim i zadovoljnim. Ulaženjem u suštinu i sam sam sebe više upoznavao, osjećao sreću koju dijelim beskrajno s drugima. Knjiga odiše plemenitošću, iskrenim porukama pune pozitivne energije, otkriva mnogo toga što će i Vama pomoći da lakše ostvarujete svoje ciljeve i želje na putu koji se zove uspjeh i dobar život. Neizmjerno je bogata savremenim rječnikom rečeno “informatičkim alatkama”, umješnim upotrebama imate podršku, vjetar u leđa na putu uspjeha.

Abeceda uspjeha obuhvata cjelokupan život čovjeka. U uvodnom dijelu govori o genijalnosti čovjeka koji se rađa, a koliko će tu svoju genijalnost ostvariti zavisi od mnogo faktora. U ovom poglavlju govori se o afirmativnim značajkama u podsticanju i afirmisanju pojma uspjeha, zatim šta Kur’an kaže o uspjehu, a šta kaže Biblija – Stari i Novi zavjet. Kako to izgleda u praksi govori IV poglavlje sa primjerima – životnim pričama autoriteta, ljudskih veličina koji otkrivaju tajne i vrline na putu ostvarivanju uspjeha. V poglavlje govori šta o uspjehu kažu zapadnjački šta istočnjački psiholozi uspjeha. U VI poglavlju govori se o životnim porukama i savjetima koji zlata vrijede, a u VII poglavlju izdvajaju se životne priče sa jakim životnim porukama u ostvarivanju dobrog života“, rekao je pored ostalog na ovoj promociji autor Kemal Balihodžić. Promocija Kemal Balihodzic (1) Promocija Kemal Balihodzic (8)  Promocija Kemal Balihodzic (9) Promocija Kemal Balihodzic (6) Promocija Kemal Balihodzic (5)  Promocija Kemal Balihodzic (3) Promocija Kemal Balihodzic (2)

Nema komentara

Napiši komentar