Abeceda uspjeha – Nusret Helić

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče Nusreta Helić:

 Konkretni poslovi bez visoke politike

Vi predstavljate uspješne BiH načelnike koji odrađujete treći mandat, sa sadašnje distance, rasvijetlite početne ambicije u gradnji uspješne načelničke karijere.

Helić: Da, prema nekim anketama i od strane ozbiljnijih agencija koje se time bave nominovan sam više puta za naj načelnika u Bosni i Hercegovini. Međutim, važnije je da su to prepoznavali građani i na  izborima mi davali povjerenje za drugi, pa, evo i za treći mandat. Početne ambicije: prvo što mi je naumpalo jeste moja želja još iz djetinjstva da radim neki posao kroz koji ću pomagati ljudima. Kažem sebi: Daso, Evo prilike i krenuo sam u realizaciju planova koji su bili u funkciji boljeg života građana. Zajedno sa građanima ih realizovao, što je rezultiralo međusobnim povjerenjem, bez čega sigurno nema uspješnog rada. O nekoj načelničkoj karijeri nije moglo biti ni govora. Pa  ni danas, sa ove distance… ni u jednom momentu mi nije bila na umu gradnja neke gala političke karijere, a pogotovo načelničke. Jednostavno, ponudite program, prije toga podnesete raport šta ste uradili u prethodnom mandatu – i sve to ide na ocjenu javnosti i konačno na potvrdu birača koji daju ili uskraćuju povjerenje. Pri tome se mora nastupati pošteno. Što se obeća, mora se izvršiti ili priznati da se nije moglo izvršiti iz precizno navedenih razloga bez okolišavanja rječnikom koji svako razumije. Građani – birači, koliko god se mi zanosili nekim velikim politikama, na lokalnom nivou, a pogotovo od načelnika hoće konkretno: asfaltiranu ulicu, popravljen slivnik, riješeno pitanje klizišta, prevoza đaka itd. Visoka politika ne pali kod građana birača, kada su u pitanju načelnici općina i njihova uloga. Što je manje te visoke politike, a više konkretnih poslova, uspješnija je načelnička karijera.“

Nema komentara