Abeceda uspjeha – Tarik Jašarević

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče Tarika Jašarević:

U ostvarivanju turističkih projekata, po Vašem mišljenju šta daje poseban pečat da se uspije, da projekat raste, razvija se?

Jašarević: Ne radim samo u turizmu. Ako se odlučim da nešto radim moram poznavati tu djelatnost. To je jedna od pretpostavki da se bude profesionalac u poslu; drugo je da se ne štedi, da se trudi; treće je potpora – Božija pomoć, neko kaže sreća. Od ta tri elementa izmaknite bilo koji, nećete biti uspješan. Hvala Bogu, sastavili smo taj tronožac sa svim ovim elementima možemo da kažemo da smo uspjeli. Imamo profesionalce koji su preko 40 godina u turizmu. Jugoslavija je bila naša bivša domovina, turistička velesila. Imali smo gdje i šta naučiti. Po prirodi sam takav da sve što radim, želim raditi na najbolji način. To sam prenio na svoje saradnike, svoju porodicu. Moja supruga je ekonomista, kćerka magistrira ekonomiju. Radne kolege su uglavnom fakultetski obrazovane ili imaju srednje škole. To su educirani kadrovi, sa po desetak i petnaest godina staža u turizmu. U društvu su izgubljene vrijednosti povjerenja, a to je za mene postulat koji nebi trebao da bude upitan. Međutim, danas je to poljuljano i u mnogim sferama života. Turizam je djelatnost gdje se prodaje povjerenje, gdje vi kada dođete kao gost ne možete vidjeti da li je olovka ovakva ili onakva ili televizor ili neka košulja, majica, dakle vi dobijate ili ne dobijate povjerenje od ljudi sa kojima komunicirate.“

Nema komentara