Abeceda uspjeha – Omer Kapa

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče Omera Kapa:

Stati i poredati prioritete 

Kako se ponašate u kritičnim fazama aktivnosti kada se osjeti da „nešto ne štima“ a mora se ići dalje. Gdje je taj dodatni ventil, snaga ići dalje. Ima li trenutaka kolebanja, pomisli na … Šta je poučno iz tih trenutaka.

Kapa: Od poslovnih ljudi sam saznao da su žene u stanju raditi više poslova u isto vrijeme, muškarci nisu. Kada se čovjeku potrefi više aktivnosti u isto vrijeme, u tom trenutku je potrebno zaustaviti se, poredati prioritete i uzeti jednu po jednu stvar rješavati. Ono što se nemože rješavati, ostavlja se. Naši stari su znali reći, a to je i kod italijana isticano, jutro je starije od dana. Neka prenoći, pa ćemo vidjeti. Naravno da je za jednog menadžera važno da može više stvari rješavati u isto vrijeme.“

Nema komentara