Abeceda uspjeha – Đemil Ugarak

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče Đemila Ugarak:

Vi ste na čelu firme koja dobija evropske i svjetske referense, okupili ste veći broj kvalitetnih kadrova – saradnika, kako gradite tu saradnju, kako motivišete i pospješujete svoje saradnike da još više iskazuju svoju stručnost.

Ugarak: Svi radimo radi novca. Jedan od pravih stimulanata je da se radnik kvalitetno plati. Kod nas je plata na procenat. Idemo logikom koliko se proizvede kvalitetnih prozora, toliko je para. Nikada nije plata ista, zavisi od obima proizvodnje. Svako od portira do direktora osjeti kada ima više posla i kada daje više rezultata.“

Nema komentara