Abeceda uspjeha – Senka Mesihović – Dinarević

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče Akademika prof. dr. Senke Mesihović – Dinarević:

Vi predstavljate uspješne bh. kadrove koji su dosta mladi dobili istaknute akademske titule, sa sadašnje distance, rasvjetlite početne ambicije u gradnji uspješne poslovne i univerzitetske karijere.

Mesihović – Dinarević: Obzirom da je moja majka profesor pedijatrije, moja saznanja se vezuju jako rano za medicinu. Želila sam da radim taj humani poziv, iako su mi drage bila i arhitektura i novinarstvo. Novanarstvo sam zadovoljila tokom gimnazijskih dana i godina fakulteta, jer sam pisala u studentskim novinama koje su se zvale Naši dani. Što se tiče arhitekture i dalje nju volim, naročito unutarnji dizajn, ali je prevagnula ljubav prema medicini. Početne ambicije su bile da želim da budem dobar doktor, da pomognem svima koliko je u mojoj moći. Obzirom na činjenicu da je moja majka bila univerzitetski profesor pedijatrije i otac koji je bio vrhunski političar, bilo je teško  i trebalo je dosta truda, rada i samosvjesnosti, da ispliva čovjek i bude samostalna ličnost.“

Nema komentara