Abeceda uspjeha – Mirsad Granov

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče dr. Mirsada Granov:

 Ponos laparoskopska hirurgija

Iz Vašeg djelukruga rada šta bi posebno istakli, izdvojili, da se na vašem licu primjeti da ste zadovoljni?

Granov: Ono na što sam kao čovjek ponosan je da sam rukovodeći ovom kućom tih dvadeset godina uspio da napravim jednu od vrlo respektabilnih bolnica u Bosni i Herecgovini. Naš rad je prepoznatljiv, posebno u segmetu kao što je laparaskopska hirurgija. Mi smo tu 1997. godine započeli jedan projekat gdje sam imao podršku prvo lokalne  društvene zajednice, a potom svojih kolega na koje sam htio da prenesem svoje znanje i zbog toga danas naša kuća ima timove ljudi koji iz puno medicinskih disciplinskih disciplina obavljaju te laparoskopsko endoskopske procedure (hirurgija, ginekologija, ortopedija, interno). Na to sam stvarno ponosan jer sam uspio da svojim odnosom prema tom poslu animiram sve saradnike u našoj Bolnici, a i u bolnicama u BiH (Tešanj, Goražde, Mostar i dr.). Mi smo bili edukativni centar za laparoskopske procedure i danas imamo pedesetak ljudi koji rade na isti način kako radi dr. Granov.“

Nema komentara