Abeceda uspjeha – Azra Pašalić

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče dr. Azre Pašalić:

 Radom se bježi od depresije

Kako se ponašate u kritičnim fazama aktivnosti kada se osjeti da „nešto ne štima“ a mora se ići dalje. Gdje je taj dodatni ventil, snaga ići dalje. Ima li trenutaka kolebanja, pomisli na … Šta je poučno iz tih trenutaka.

Pašalić: Bilo je i u mom životu kritičnih trenutaka kao što je izbjeglištvo,  gubitak posla, stana i kuće, prelazak 1992. preko Koričanskih stijena u najtežem konvoju kada je ubijeno 250 ljudi, svirepo ubistvo moga oca i maćehe 1993. u vlastitoj kući, smrt majke koja je bila dijabetičar,  a  doktori joj nisu htjeli pružati adekvatnu medicinsku pomoć. Organizirala sam, tada iz izbjeglištva u Njemačkoj, da je Međunarodni Crveni križ preveze u Zagreb gdje joj je amputirana noga i gdje je nedugo poslije operacije umrla. Ja sam bila sve pripremila da dođe u Njemačku kod nas, čim se oporavi. Nažalost, zbog moga tadašnjeg statusa u Njemačkoj nisam joj mogla otići ni na dženazu. Moj sin je 1993. godine, kada je imao samo 14 godina, morao ići u Ameriku jer ga nismo mogli školovati, a i naš boravak u Zagrebu je, iz dana u dan, bio neizvjesniji. Sve se to desilo u vrlo kratkom periodu, gubici u samo jednoj godini! Kasnije dolazi povratak u Sanski Most, borba za povrat imovine i povratak u Prijedor, obnova ratom uništene imovine, početak života ispočetka… Međutim, svu svoju energiju usmjerila sam na rad i nisam sebi dozvolila da padnem u depresivana stanja, jer ništa nije trajno, nekad mora i svanuti. Znala sam da opstanak na ovim prostorima dugujem i živima i mrtvima, članovima porodice, prijateljima, ubijenim Prijedorčanima. Znala sam da do promjena mora doći, a kada i ja u njima učestvujem, do njih će doći i ranije. Suprug mi govori da sam dobar pregovarač, želim uvijek iznaći rješenje koje bi bilo približno prihvatljivo za većinu. Često se vraćam na problem i tražim od sagovornika da ga zajedno apsolviramo. Pokušavam da to vremenski bude u prihvatljivom okviru, jer ako se stvar odgađa, rješenje je sve teže naći. Naravno, spremna na kompromis, ako je politika u pitanju, ali u medicini prihvatam samo egzaktne pokazatelje. Napominjem da sam legalista, da poštujem odluke većine, mada se mogu s tim i ne slagati.“

Nema komentara