Abeceda uspjeha – Enisa Žunić

Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče mr. Enise Žunić:

Vi predstavljate uspješne bh. kadrove, sa sadašnje distance, rasvjetlite početne ambicije u gradnji uspješne poslovne karijere.

Žunić: Kada gledam sa sadašnje distance, svoje početne ambicije, studentske dane, moram priznati da kao studentica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odsjek bibliotekarstva i komparativne književnosti, nikada nisam razmišljala o svojoj karijeri i o tome da ću biti na čelu jedne kulturne institucije, evo kao što sam danas direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla. Međutim, nikada ne znamo šta nam život nosi. Sretna sam što radim posao za koji sam se školovala, jer direktor biblioteke mora da bude dobar poznavalac prije svega kulture, umjetnosti i bibliotekarstva, općenito i svih drugih društvenih nauka da bi odgovorio izazovima koje ovaj posao nosi sa sobom. Pored navedenog, što se tiče profesionalnih referenci naglasila bih svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti bibliotekarstva, kulturne, naučne i izdavačke djelatnosti, kao i uređivačkih poslova. Priznanja i nagrade koje sam dobila za svoj rad svjedoče da sam dala značajan doprinos prezentaciji kulture grada Tuzle i Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Dakle, organizovala sam susrete sa mnogim ambasadorima, atašeima za kulturu i kulturnim radnicima stranih zemalja, koji su na moj poziv, a u interesu naše BiH posjetili Biblioteku: malezijski, britanski, američki, austrijski, francuski, iranski, egipatski, turski, italijanski i drugi. Obezbijedila sam nesmetan rad i razvoj Biblioteke i bibliotekarstva za vrijeme agresije na BiH, što se nastavilo i u poslijeratnom periodu. Dala sam svoj doprinos u nizu projekata za poboljšanje i osavremenjivanje biblioteka na području Bosne i Hercegovine, Federacije, Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle, te sam aktivno doprinijela formiranju biblioteka na području Tuzle, Tuzlanskog kantona i Federacije. To bi bio sažetak mog profesionalnog i političkog angažmana koji namjeravam dodatno graditi i usavršavati u korist mog naroda i moje domovine BiH.“

Nema komentara