Odabrano

 • Abeceda uspjeha – Mensur Malkić

  - sep 15, 2012
  Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče hafiza mr. Mensura Malkić: Kao mladi postali ste hafiz, naučili Kur'an napamet, kada se kod vas pojavila...
 • Abeceda uspjeha – Sulejman Bugari

  - sep 15, 2012
  Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče hafiza Sulejmana Bugari: Kako ljudi traže tu pomoć od vas? Bugari: Prilazim čovjeku kao sebi, učio sam...
 • Abeceda uspjeha – Nusret Abdibegović

  - sep 15, 2012
  Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče mr. Nusret Abdibegović: Odnos prema “jučer – danas – sutra”! Abdibegović: Jučerašnje mi je poslužilo da izanaliziram...
 • Abeceda uspjeha – Mile Babić

  - sep 15, 2012
  Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče  prof. dr. Fra Mile Babić: Vi ste dekan na Franjevačkoj teologiji, kako je raditi, rukovoditi u jednoj...
 • Abeceda uspjeha – Đulsa Bajramović

  - sep 15, 2012
  Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“ autora Kemala Balihodžić, iz životne priče  prof. dr. Đulse Bajramović: Vi ste pružili ogroman doprinos u školovanju kadrova koji rade u obrazovnim insitucijama,...
 • Abeceda uspjeha – Senadin Lavić

  - sep 15, 2012
  Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“, autora Kemala Balihodžić, iz životne priče  prof. dr. Senadin Lavić: Kako treba graditi uspješnu saradnju sa bližim saradnicima, posebno u određenim „stresnim“ prilikama,...
 • Abeceda uspjeha – Hariz Halilović

  - sep 15, 2012
  Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“, autora Kemala Balihodžić,  iz životne priče  prof. dr. Hariz Halilović: Kako se vi odnosite prema Vašim emocijama u poslu? Halilović: Emocije se često...
 • Abeceda uspjeha – Enes Karić

  - sep 15, 2012
  Izvodi iz knjige „Abeceda uspjeha i dobrog života & Tajne i vrline uspješnih“, autora Kemala Balihodžić, iz životne priče  Akademika prof. dr. Enes Karić: Vi ste dosta mladi bili na istaknutim funkcijam – Ministar u Federalnom...